2018

 

 

Атестація 2018 рік

 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №36»

Кам’янської міської ради

 

 

НАКАЗ

 

__________ 2017 № _________

 

Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у 2018 році

 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту з гуманітарних питань міської ради від 30.08.2017 № 1143–к/тр «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших закладів у 2018 році» з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Організувати проведення чергової (позачергової) атестації  педагогічних працівників комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №36» Кам’янської міської ради в 2017 – 2018 навчальному році.

2.     Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи, засвідчені їхніми особистими підписами (додатки 1, 2).

3.     Затвердити такий склад атестаційної комісії:

 

Галагуза О.В.

директор школи, голова атестаційної комісії;

Колесник В.К.

голова ПК, заступник голови атестаційної комісії;

Павленко О.Ф.

заступник директора з навчально-виховної роботи; секретар атестаційної комісії.

Члени комісії:

 

Солод І.А.

заступник директора з навчально-виховної роботи

школи І ступеня;

Набієва О.В.

заступник директора з виховної роботи;

Неділько Д.Д.

заступник директора з військово-патріотичного виховання;

Богословська О.А.

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

Письменна С.Ю.

вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

Давиденко Ю.А.

вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів.

4.     Атестаційній комісії:

4.1.         Забезпечити  атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.2.         Охопити черговою атестацією педагогічних працівників, які проходили попередню атестацію у 2013 році з дотриманням вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.3.         Забезпечити підготовку комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів, які проходять атестацію, шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення аналізу освітнього процесу.

4.4.         Забезпечити разом з позачерговою атестацією охоплення атестацією кожної категорії педагогічних працівників відповідно до  п’ятирічного циклу проведення атестації.

4.5.         Атестаційній комісії, заступникам директора з навчально-виховної роботи, головам МО всебічно вивчити досвід роботи вчителів, які атестуються.

5.     Заступнику директора з навчально-виховної роботи Павленко О.Ф.:

5.1.         Забезпечити проходження педагогічними працівниками, які атестуються п’ятирічний цикл курсової перепідготовки.

До 20.03.2018

5.2.         Зібрати заяви щодо проходження позачергової атестації.

До 10.10.2017

5.3.         Подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників, які претендують на встановлення (відповідність) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист», накази про проведення атестації, графіки засідань атестаційної комісії.

До 10.10.2017

5.4.         Організувати творчі звіти вчителів, які атестуються.

До 01.03.2018

6.       Координацію дій щодо виконання даного наказу доручити заступнику директора з навчально-виховної роботи Павленко О.Ф., контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК № 36

О.В. Галагуза


 

 Додаток 1

до наказу № _____

від ________ 2017

 

Графік засідань атестаційної комісії НВК № 36

в 2017-2018 навчальному році

 

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1.     Організаційне засідання, розподіл обов’язків між членами комісії. Затвердження плану роботи. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

22.09.2017

Галагуза О.В., члени атестаційної комісії

1.     Розгляд заяв педагогічних працівників на атестацію.

2.     Затвердження графіка атестації.

3.     Затвердження заходів щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників школи в 2017 – 2018 навчальному році.

13.10.2017

Павленко О.Ф., члени атестаційної комісії

1.     Вивчення членами атестаційної комісії системи роботи вчителів, які атестуються.

14. 11.2017

Галагуза О.В., члени атестаційної комісії

1.     Про хід атестації в школі. Результати обробки діагностичних карт на вчителів, які атестуються.

2.     Ознайомлення вчителів, які атестуються з їхніми атестаційними листами.

3.     Оголошення характеристик.

27.02.2018

Галагуза О.В.,

Павленко О.Ф.

1.     Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень щодо відповідності займаним  посадам, відповідності та присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня.

23.03.2018

Галагуза О.В., члени атестаційної комісії


 

Директор НВК №36

О. В. Галагуза

 

 

 


 


Затверджую:

Директор НВК № 36

Галагуза О.В. ___________

            Додаток 2

до наказу № _____

від ________ 2017

 

Заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників НВК № 36

в 2017-2018 навчальному році

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Ознайомити вчителів, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з нормативними документами про атестацію.

Вересень

Павленко О.Ф.

Ознайомити педколектив з наказом «Про проведення атестації педагогічних працівників школи в 2017 – 2018 навчальному році» в НВК № 36

 Вересень – жовтень

Павленко О.Ф.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Жовтень – березень

Члени творчої групи, атестаційна комісія

Провести творчі звіти вчителів, які атестуються.

Згідно з графіком

Павленко О.Ф., члени творчої групи

Щомісячно проводити наради з питань атестації.

Щомісячно

Павленко О.Ф.

Скласти графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителями, які атестуються.

До 29 жовтня

Павленко О.Ф.

Узагальнити матеріали та написати характеристики вчителів, які атестуються.

До 01 березня

Павленко О.Ф.

Провести співбесіди з вчителями, які атестуються, ознайомити кожного з характеристикою та оцінкою його професійної діяльності педколективом.

Грудень – березень

Атестаційна комісія

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії.

Березень

Галагуза О.В., атестаційна комісія

Видати наказ про результати атестації, ознайомити з ним колектив вчителів та вчителя, який атестується.

Квітень

Павленко О.Ф.


 

 


Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №36»

Кам’янської міської ради

 

 

НАКАЗ

 

__________ 2017 № _________

 

 

Про затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються в 2018 році

 

Відповідно до наказу НВК № 36 № 61-к від 18.09.2017, протоколу засідання атестаційної комісії № 2 від 10.10.2017

 

НАКАЗУЮ:

 

1.        Затвердити списки педагогічних працівників, щодо яких приймається рішення атестаційною комісією I рівня комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №36» Кам’янської міської ради для участі в атестації 2018 в черговому порядку згідно з перспективним планом атестації:

 

1.1.         На відповідність займаній посаді:

·        Солод Ірину Анатоліївну, вчителя російської мови і літератури;

·        Котубей Валентину Леонідівну, вчителя російської мови і літератури;

·        Степаненко Ольгу Павлівну, вчителя української мови і літератури;

·        Кучер Ірину Каземирівну, вчителя математики;

·        Безьянова Олександра Олександровича, вчителя фізики;

·        Василевську Галину Владиславівну, вчителя образотворчого мистецтва;

·        Кірієнко Лоліту Леонідівну, вчителя хореографії;

·        Дрєміна Миколу Ілліча, вчителя хореографії;

·        Колесник Валентину Костянтинівну, вчителя фізичної культури;

·        Бовтун Тетяну Олегівну, вчителя фізичної культури;

·        Сороку В’ячеслава Івановича, вчителя фізичної культури;

·        Зайцеву Олену Володимирівну, вчителя початкових класів;

·        Тищенко Валентину Олексіївну, вихователя ГПД;

·        Набієва Юрія Міргазіяновича, вчителя музики;

·        Протасюка Олександра Олексійовича, вчителя фізичної культури;

·        Луніченко Наталію Володимирівну, вчителя математики;

·        Гордієнко Наталію Володимирівну, вихователя дошкільного відділення;

·        Гордієнко Наталію Володимирівну, практичного психолога дошкільного відділення.

1.2.         На встановлення 10-го тарифного розряду:

·        Тищенко Валентині Олексіївні, вихователю ГПД;

·        Набієву Юрію Міргазіяновичу, вчителю музики.

1.3.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»:

·        Гордієнко Наталії Володимирівні, вихователю дошкільного відділення.

1.4.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

·        Протасюку Олександру Олексійовичу, вчителю фізичної культури.

1.5.         На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:

·        Сороку В’ячеслава Івановича, вчителя фізичної культури.

2.        Затвердити списки педагогічних працівників, щодо яких приймається рішення атестаційною комісією I рівня комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №36» Кам’янської міської ради для участі в атестації 2018 в позачерговому порядку:

2.1.         На відповідність займаній посаді:

·        Лукашевич Тетяну Олександрівну, вчителя англійської мови;

·        Данюк Марину Анатоліївну, педагога-організатора;

·        Данюк Марину Анатоліївну, вчителя історії.

2.2.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

·        Данюк Марині Анатоліївні, вчителю історії.

 

3.        Порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня департаменту з гуманітарних питань міської ради про внесення до списків педагогічних працівників, що атестуються в 2018 році в черговому порядку згідно з перспективним планом атестації:

 

3.1.         На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

·        Солод Ірину Анатоліївну, вчителя російської мови і літератури;

·        Котубей Валентину Леонідівну, вчителя російської мови і літератури;

·        Кучер Ірину Каземирівну, вчителя математики;

·        Безьянова Олександра Олександровича, вчителя фізики;

·        Василевську Галину Владиславівну, вчителя образотворчого мистецтва;

·        Кірієнко Лоліту Леонідівну, керівника гуртка;

·        Колесник Валентину Костянтинівну, вчителя фізичної культури;

·        Бовтун Тетяну Олегівну, вчителя фізичної культури;

·        Луніченко Наталію Володимирівну, вчителя математики.

3.2.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

·        Степаненко Ользі Павлівні, вчителю української мови і літератури;

·        Зайцевій Олені Володимирівні, вчителю початкових класів;

·        Дрєміну Миколі Іллічу, вчителю хореографії.

3.3.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»:

·        Гордієнко Наталії Володимирівні, практичному психологу дошкільного відділення.

3.4.         На відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»:

·        Солод Ірину Анатоліївну, вчителя російської мови і літератури;

·        Котубей Валентину Леонідівну, вчителя російської мови і літератури;

·        Безьянова Олександра Олександровича, вчителя фізики;

·        Василевську Галину Владиславівну, вчителя образотворчого мистецтва;

·        Колесник Валентину Костянтинівну, вчителя фізичної культури;

·        Луніченко Наталію Володимирівну, вчителя математики.

3.5.         На присвоєння педагогічного звання «старший учитель»:

·        Бовтун Тетяні Олегівні, вчителю фізичної культури.

 

4.        Порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня департаменту з гуманітарних питань міської ради про внесення до списків педагогічних працівників, що атестуються в 2018 році в позачерговому порядку:

4.1.         На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

·        Данюк Марині Анатоліївні, педагогу-організатору.

4.2.         На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

·        Лукашевич Тетяну Олександрівну, вчителя англійської мови.

4.3.         На присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»:

·        Лукашевич Тетяні Олександрівні, вчителю англійської мови.

 

5.        Координацію дій щодо виконання даного наказу доручити заступнику директора з навчально-виховної роботи Павленко О.Ф., контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор НВК № 36

О.В.Галагуза