Ліцензування

 

 

Статут закладу

 

Лізензований обсяг та фіктична кількість осіб, які навчаються у закладі

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення (додаток № 29 до Ліцензійних умов)

 

Наявність вакантних посад

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу (додаток № 30 до Ліцензійних умов)

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення закладу (додаток № 31 до Ліцензійних умов)

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (додаток № 35 до Ліцензійних умов)

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти  (додаток № 36 до Ліцензійних умов)

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (додаток № 37 до Ліцензійних умов)