Методична рада

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

п/п

Назва розділу

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

1.     

Організаційні заходи

Спрямувати методичну роботу на впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, країни

Весь колек­тив

 

Забезпечити вчителів комплексною методичною допомогою для роботи над науково-методичним проектом школи «Інформаційно-комунікаційний компонент людиноцентричної навчально-виховної системи школи»

Члени МР

 

Покласти в основу організаційної та змістової діяльності навчального закладу положення законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті, а також принципи природовідповідності, гуманізації, демократизації, диференціації та індивідуалізації

Увесь колек­тив

 

Поновити й осучаснити структуру методичної роботи згідно з вимогами до роботи шкіл нового типу та на принципах адаптивного управління

Методична рада

 

Удосконалити структуру роботи з обдарованими дітьми

Голова МР

 

2.     

Вивчення й упровадження перспективного досвіду

Рекомендувати до впровадження вчителями школи та міста досвід роботи  «Підвищення ефективності уроку інформатики шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-ви­ховний процес»

Методична рада

 

Розпочати вивчення досвіду

«Мультимедійний супровід уроку світової літератури як

засіб реалізації особистісно орієнтованих навчальних

технологій»

Керівник МО

 

Провести методичний аукціон ідей учителів, досвід яких вивчається

Методична рада

 

• Оформити належним чином досвід кращих учителів школи для участі у виставці ППД;

• узагальнити досвід роботи методичних об'єднань

і оформити узагальнений досвід як матеріали на виставку

ППД

Методична рада, керівники МО

 

Продовжити роботу з поповнення картотеки перспективно­го педагогічного досвіду

Методична рада

 

3.     

Організація методичної допомоги

Організувати Школу професійного зростання із залученням учителів міста з метою методичної допомоги молодим спеціалістам

Методична рада

 

Організувати виставку новинок педагогічної літератури з метою впровадження інноваційних методик у практику роботи вчителів

Голова МР

 

Регулярно (двічі на семестр) випускати методичний бюлетень

Голова МР

 

Контролювати стан упровадження перспективного досвіду вчителями, які атестуються

Голова МР, адміністрація

 

Надавати постійну методичну допомогу в проведенні науково-методичних семінарів на базі школи

Голова МР

 

Заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються

Голова МР

 

Надавати посильну методичну, практичну, матеріальну допомогу вчителям-керівникам дитячих науково-дослідних робіт МАН

Голова МР

 

Запровадити інноваційні форми методичної роботи з пед-колективом для інтеграції знань, реалізації міжпредметних зв'язків на уроках

Голова МР

 

Надавати практичну допомогу вчителям, які беруть участь у конкурсі «Учитель року»

Голова МР

 

4.     

Зміцнення матеріально-технічної бази кабінету

Поновити матеріали постійних стендів.

Голова МР

 

Удосконалити обладнання приміщення інформаційно-методичного центру сучасною комп’ютерною технікою.

Адміністрація,

голова

піклувальної

ради

 

Підготувати тематичні папки, пам'ятки:

• «Вимоги до сучасного уроку»;

• «Почерк майстра»;

• «Знахідки молодого спеціаліста»;

• «Специфіка роботи з обдарованими дітьми».

Голова МР

 

Оформити довідково-інформаційний куточок «Сучасно­му уроку — наукову організацію та високу якість»

Голова МР

 

Поповнити відеотеку інформаційно-методичного центру відеозаписами, уроків із конкурсу «Учитель року»

Голова МР

 

Поповнити папку «Діагностика» сучасним анкетним матеріалом

Голова МР

 

Підготувати та оформити матеріали на виставку ППД

Голова МР

 

Підготувати та оформити матеріали вчителів, які атесту­ються

Учителі

 

Поповнити картотеку методичної та довідкової літератури

Голова МР

 

Поповнити папки методичних об'єднань необхідними документами, інструкційним матеріалом.

Голова МР, голови ШМО

 

Оформити серію «Із педагогічної скриньки» (конспекти відкритих уроків різних типів і форм проведення, публікації у фаховій літературі).

Голова МР

 

Розширити функціональні можливості шкільного сайту.

Учитель інформатики

 

5.     

План засідань методичної ради

·         Аналіз роботи методичної ради, кафедр за 2015 2016 навчальний рік.

·         Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2016 – 2017 навчальний рік. Впровадження обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

·         Обговорення й затвердження планів роботи методичних об’єднань на 2016 2017 навчальний рік. Затвердження плану проведення предметних тижнів та тематичних місячників у 2016 2017 навчальному році. Погодження графіка.

·         Організація  атестації вчителів школи.

·         Організація експериментальної та науково-дослідницької роботи. Обговорення і затвердження плану заходів до Дня народження (160 років)  І.Франка.

Голова МР, голови ШМО

 

·         Підготовка до проведення педагогічної ради.

·         Аналіз участі учнів у І турі предметних олімпіад.

·         Обговорення і затвердження списків учнів для участі у міських олімпіадах з базових дисциплін.

·         Психолого-педагогічний аспект соціалізації особистості.

·         Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

·         Аналіз роботи психолого-педагогічного консиліуму: «Адаптація учнів до навчання в 1, 5-их класах».

Голова МР, голови ШМО

 

·         Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр.

·         Організованість і життєдіяльність класних колективів.

·         Про підсумки роботи ШМО у І семестрі та актуалізація завдань у ІІ семестрі.

·         Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах у І семестрі.

·         Про хід атестації педагогічних працівників та про підготовку до творчих звітів педагогів, які атестуються у 2017

Члени ради

 

·         Аналіз результатів олімпіад та участі в МАН: позитивні зрушення та проблеми.

·         Стан методичної роботи у ШМО щодо впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти Про підготовку до ЗНО, ДПА.

Голова МР

 

·         Про підсумки роботи з обдарованими дітьми.

·         Про підсумки атестації педагогічних працівників.

·         Експертна оцінка методичної роботи школи за рік.

·         Моніторинг результативності за 2017 – 2018 навчальний рік.

·         Створення проекту плану роботи методичної ради у 2017 – 2018 навчальний рік. Про дотримання вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, основної та старшої школи.

Члени ради