Результати моніторингу якості освіти за I семестр 2017 – 2018 навчального року

Сучасна школа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентоздатним – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, людину з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

На виконання цих завдань була спрямована робота педагогічного колективу нашого закладу.

На кінець I семестру поточного навчального року в комплексі навчалось 1096 учнів, 988 учнів атестовані (крім учнів 1-х класів – 108 учнів). На високому рівні навчається – 24 учні (що становить 2,4% від загальної кількості учнів 2 – 11 класів). На достатньому рівні – 369 учні (37%), на середньому – 573 (58%), на низькому – 22 (2,2%). Якість знань залишилася на рівні минулого року і складає 39,7 %.

В школі I ступеня в I семестрі навчалося 470 учнів, з них атестовані 362 учні. Дані про успішність учнів представлені в діаграмі, яку ви можете бачити на екрані.

Діаграма 1

 

Збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому рівні в минулому році таких учнів було 12 (3,3%), в поточному навчальному році 14 учнів (3,9%). Майже не змінився відсоток учнів, які навчаються на достатньому рівні: в минулому році – 207 учнів (57,7%), в поточному – 204 учні (56,3%). Дещо збільшився відсоток учнів, які навчаються на середньому рівні – 140 учнів (39%) в минулому році, 144 учні (39,8%) в поточному.

Середній показник якості знань учнів 2 – 4 класів складає 60%, що на 1% нижче, ніж в І семестрі минулого навчального року. Найвищий відсоток якості серед учнів 2-х класів в учнів 2 – Б класу – 69% (Мельник О.Г.), найнижчий у 2 – В класі – 56 % (Тихомирова В.С.) Серед 3-х класів найвищий відсоток якості в учнів 3-А класу – 68% (Ковалевська Н.О.), найнижчий в учнів 3 – Б класу – 62% (Мороз І.І.). Серед 4-х класів найвищий відсоток якості в учнів 4 – В класу – 59% (Некраса В.І.), найнижчий – в учнів 4 – Б класу – 50% (Кучер О.М.).

Діаграма 2

В школі II ступеня в I семестрі навчалося 539 учнів. Дані про успішність учнів представлені в діаграмі, яку ви можете бачити на екрані. Збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому рівні в минулому році таких учнів було 7 (1,4%), в поточному навчальному році 10 учнів (1,9%). Збільшилась кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні: в минулому році – 119 учнів (23,7%), в поточному – 136 учнів (25,2%); дещо знизився відсоток учнів, які навчаються на середньому рівні – 361 учнів (72%) в минулому році, 371 учнів (68,8%). В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість учнів, які навчаються на низькому рівні: 14 (2,9 %) в минулому році, 22 (4,1 %) – в поточному.

Діаграма 3

Середній показник якості знань учнів 5 – 9 класів складає 27%, що на 1% вище ніж в минулому році. Найвищий відсоток якості в учнів 5 – В класу – 57,6% (Скриннік О.В.), найнижчий у 9 – В класі – лише 3,5 %
(Рябуха М.О.).

Діаграма 4

Серед учнів 10 – 11 класів на 7 – 12 балів навчаються 29 учнів, відповідно якість знань становить 33,3%. В порівнянні з І семестром минулого навчального року відсоток якості залишився на тому самому рівні. Найвищий відсоток якості в учнів 11 – А класу – 52,2% (Жуков С.В.).

Діаграма 5

Значна увага приділялась питанням наступності в навчанні. Так протягом жовтня – листопада 2017 року адміністрацією закладу було відвідано уроки, позакласні заходи в перших класах. Практичним психологом проведено анкетування учнів, вчителям та батькам були надані рекомендації як подолати труднощі адаптаційного періоду  першокласників. Проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками були обговорені на психолого-педагогічному консиліумі «Перший раз у перший клас».

Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі та важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі. Період адаптації в 5-му класі – один з найважчих періодів шкільного навчання. Стан дітей в цей період характеризується низькою організованістю, іноді недисциплінованістю, зниженням інтересу до навчання та його результатів. З метою виявлення рівня адаптації п’ятикласників адміністрацією відвідано уроки, перевірено ведення зошитів з української, англійської мови та математики та здійснено контроль за веденням щоденників учнів 5-х класів. Порівняльний аналіз результатів навчання в 4-му класі початкової ланки та 5-му класі середньої школи представлений в діаграмі на екрані.

Показник якості знань в учнів 5 – А класу в порівнянні з навчанням в 4-му класі майже не змінився і складає 45,4 % (53%), але суттєво знизився в учнів 5 – Г класу – 48,5 % (67%). Дещо знизився рівень якості знань й в учнів 5 – Б класу – 36,6 (50%) та 5 – В класу – 57,6 % (70%).

 

Діаграма 6

 

Отже, зниження успішності п’ятикласників зумовлено тим, що з’являються нові предмети і нові учителі; збільшується обсяг інформації, яку потрібно не просто прослухати, а й запам’ятати; стає інтенсивнішим внутрішній ритм уроків; індивідуальний темп роботи учителя досить швидкий і діти не встигають за ним; тому п’ятикласникам ще потрібні фізкультхвилинки або паузи для розслаблення. Пояснення вчителя мають бути чіткими та зрозумілими. Для виконання будь-якої вправи вчитель має давати інструкцію та зразок виконання, диференціювати завдання. Це допоможе уникнути зниження якості навчання.

Протягом І семестру проводилася досить ефективна робота з обдарованими учнями. Найпопулярнішим та дієвим методом роботи з виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів та учнівських олімпіад різних рівнів.

З метою забезпечення інтелектуального розвитку молодшого школяра, задоволення його пізнавальних інтересів і потреб, виявлення і підтримки талановитих та здібних до інтелектуальної праці учнів було проведено Малу шкільну олімпіаду серед учнів 3 – 4-х класів.

Перші місця посіли:

·        з української мови:

-       Котляр Ангеліна, учениця 3 – А (вчитель Ковалевська Н.О.);

-       Бондаренко Поліна, учениця 4 – А (вчитель Давиденко Ю.М.).

·        з російської мови:

-       Кругляк Анна-Марія, учениця 3 – А (вчитель
Ковалевська Н.О.);

-       Залозних Катерина, , учениця 4 – Г (вчитель Терентьєва І.М.).

·        з математики:

-       Кальмус Ян, учень 3-Б (вчитель Мороз І.І.);

-       Солянник Семен, учень 4 – А (вчитель Давиденко Ю.М.).

·        з природознавства:

-       Іванов Іван, учень 4-В (вчитель Некраса В.І.)

Результативною була участь учнів нашого комплексу в ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Учні нашого комплексу гідно виступили в ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

В міській олімпіаді з української мови:

·        Павлюченко Марія Олегівна, учениця 11 – Б класу посіла 2-е місце (вчитель Оліферович Т.І.)

В міській олімпіаді з російської мови:

·        Логвінов  Олексій, учень 9 – Б класу посів 1-е місце (вчитель Скриннік О.В.);

·        Гаврил Марія, учениця 10 класу, зайняла 1-е місце (вчитель Кліміна Н.В.);

·        Давидова Анна, учениця 11 – Б класу, зайняла 1-е місце (вчитель Котубей В.Л.).

В міській олімпіаді з правознавства команда нашої школи посіла 2-е місце. Призове місце отримала:

·        Кісточка Юлія, учениця 9 – Б класу, зайняла 2-е місце (вчитель Письменна С.Ю.).

В міській олімпіаді з географії перемогу здобули:

·        Закладна Катерина Дмитрівна, учениця 8 – В, класу посіла 4-е місце (вчитель Бурковська Н.В.);

·        Бібік Мілана Романівна, учениця 11 – А, 4-е місце (вчитель Бурковська Н.В.)

В міській олімпіаді з економіки призове місце посіла:

·        Давидова Анна, учениця 11 – Б класу, зайняла 2-е місце (вчитель Бурковська Н.В.).

Для того щоб отримати якісний результат на олімпіаді потрібні не лише здібності учня, а й ґрунтовні знання з предмета. Тому до олімпіади учнів потрібно готувати ретельно, не обмежуватися рамками шкільних підручників, залучати школярів до осмисленої плідної роботи під час підготовки. Високих результатів можна досягти лише тоді, коли вчителем проведено добре продуману індивідуальну роботу з найбільш здібними та обдарованими школярами.

Ще однією формою навчання, яка стимулює та активізує діяльність учнів, розвиває творчі можливості та формує конкурентноздатність особистості є конкурси.

Так, 21 жовтня 2017 року в університеті імені Альфреда Нобеля відбувся обласний турнір юних економістів, в якому брала участь команда НВК № 36 під керівництвом Бурковської Наталії Володимирівни, вчителя географії та економіки. Під час змагання учні, а саме: Бібік Мілана, Глущенко Євгенія, Бондарєва Дар’я, Куц Микита, Давидова Ганна, на високому рівні змогли викласти та довести свою точку зору, виявили ерудицію, вміння творчо мислити, вести дискусію та спілкуватися на економічні теми. Протягом турніру старшокласники також навчалися працювати в команді, правильно оцінювати та поважати суперника. В результаті напруженої боротьби команда НВК № 36 стала фіналістом та посіла IV місце. Учасники команди були нагороджені дипломом та подарунками. За високий професіоналізм та якісну підготовку учнів для участі в турнірі Бурковську Н.В. нагороджено подякою університету імені Альфреда Нобеля.

Натхнені перемогою в економічному конкурсі учні нашого закладу вперше взяли участь у турнірі юних знавців з курсу «Фінансова грамотність». Результатом тісної співпраці Бурковської Н.В., Данюк М.А. та
Василевської Г.В., які готували команду для участі у турнірі, став вихід у півфінал та подорож до Києва.

Учні нашого комплексу є постійними учасниками різноманітних предметних конкурсів. У Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» в цьому навчальному році брали участь 172 школярі (координатор Безьянов О.О.), Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» зібрав цього року 27 учасників (координатор Богословська О.А.), у VIII Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» брали участь 26 учнів (Зіміна І.О.), в грудні поточного року 28 вихованців нашого комплексу брали участь у першому заочному турі Всеукраїнського марафону «Благодійні читання» (координатор Котубей В.Л).

Плідною є участь учнів у мовних конкурсах:

·        Конкурс творів «Права людини крізь призму сучасності» (Павлюченко Марія, 11-Б клас; Оліферович Т. І.);

·        Конкус творів до дня народження Г. С. Сковороди (Глущенко Євгенія, 11-А клас; Шумілова О.О.);

·        Підготовка робіт до Міжнародного конкурсу імені Т.Г. Шевченка (Оліферович Т.І., Шумілова О.О.);

·        Всеукраїнська гра «Патріот» (67 учнів);

·        Конкурс імені П. Яцика  (Степаненко О. П., Крилова Ю.О., Ковалевська Н.О., Давиденко Ю.М.);

·        Участь у міській конференції «Йдемо до Сковороди» (учні 9-Б класу; Шумілова О.О.)

·        Шумілова О.О. брала участь в інтернет-конкурсі «Соняшник–учитель».

Слід відзначити активну роботу  вчителів української мови і літератури щодо залучення учнів  до участі в конкурсах.

Однією з ефективних форм методичної роботи є проведення предметних методичних тижнів. Вони дають можливість педагогам, підвищувати рівень кваліфікації, професійної компетентності, а учням показати свої знання, вміння, навички, розвивати організаційні здібності поглибити та розширити знання з предметів.

У І семестрі були заплановані і проведені такі предметні тижні: художньої культури, німецької мови та правознавства.

В рамках тижня художньої культури було проведено виставку колективних робіт учнів 5-х класів «Королівство фарб». Для учнів 10-х класів було проведено квест «Загадки мистецтва». Відбулася виставка стіннівок одинадцятикласників «Мистецтво країн світу», у яких учні виклали цікаві факти та продемонстрували видатні мистецькі здобутки різних народів. Також було проведено інтерактивну виставку «Сонячне коло або що таке індійська мандала?», присвячену мистецтву Індії. Серед членів гуртка образотворчого мистецтва «Креатив» проведено конкурс малюнків «Собака – ака». Проведено фотовиставку робіт учнів 9-х класів «Світлини рідного міста».

Тиждень німецької мови відкрив конкурс проектів «Німеччина презентує себе». Протягом тижня проведено конкурс творів «Чому важливо знати іноземну мову» та гру брейн-ринг «Ми любимо Німеччину».

В рамках тижня права було проведено Єдиний Всеукраїнський урок «Права людини». Для учнів 10 – 11 класів відбувся турнір правознавців «Друзі Феміди», учні 9-х класів спробували свої сили у правовому КВК «Закон один для всіх», для молодших школярів було проведено інформаційний лекторій «Чи знаєш ти …?!». Учні 9 – 11 класів підготували виставку стіннівок «Права і закони у твоєму житті». Також було проведено круглий стіл з учнями, які стоять на внутрішкільному профілактичному обліку.

Отже, науково-методична робота в І семестрі була спрямована на розвиток професійної компетентності вчителів, а діяльність нашого закладу –  на підвищення якості освіти в умовах її оновлення. Якісні знання та практичні навички, яких ми навчаємо, є запорукою професійності й упевненості наших учнів у майбутньому житті, бо кожна дитина, незалежно від її здібностей, має право на успіх та на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта.