Презентація діяльності

 

Презентація діяльності

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад №36»

Кам’янської міської ради

 

 

Виступ директора НВК № 36 Галагузи О.В.

Дата проведення: 03.04.2017

Час проведення: 14.00

Місце проведення: актова зала НВК № 36

 

 

Шановні члени комісії,

шановні колеги,

представники батьківської громади!

 

(слайд 4) Дозвольте ознайомити вас з основними аспектами діяльності навчального закладу та презентувати кращі педагогічні здобутки комплексу за останні три роки. Готуючись до публічної презентації, адміністрація навчального закладу провела ретельний аналіз освітньої діяльності НВК протягом трьох останніх років. З аналітичними цифровими показниками ви матимете змогу ознайомитись на слайдах моєї презентації, а також всі матеріали будуть розміщені на офіційному сайті навчального закладу.

(слайд 5) Навчально-виховний комплекс № 36 розташований на двох окремих земельних ділянках, шкільний підрозділ – на площі 0,8 га і складається з чотирьохповерхової будівлі площею 936 кв.м, введеної в експлуатацію в 1958 р., та чотирьохповерхової прибудови площею 1040 кв.м., введеної в експлуатацію в 1978 р.

(слайд 6) Дошкільне відділення розташоване на площі 0,6 га., складається з двоповерхової будівлі площею 653 кв.м., введеної в експлуатацію в 1968 р. Сьогодні заклад є комунальною власністю Кам’янської міської ради.

(слайди 7,8) Відповідно до вимог в закладі обладнано 35 навчальних кабінетів: інформатики, хімії, фізики, технологій, 12 кабінетів початкових класів, методичний кабінет, 3 медичні блоки, кабінет соціально-психологічної служби. Класні кімнати та групи естетично оформлені, озеленені.

Значну частину кабінетів та груп повністю обладнано меблями, придбано нові дошки, замінено освітлення, відремонтовано стелі та підлоги. Кабінети та групи укомплектовано відповідним обладнанням і технікою.

Шкільний кабінет інформатики функціонує з 1994 року, він оснащений сучасною комп’ютерною технікою. В грудні 2016 року за бюджетні кошти оновлено комп’ютерний парк кабінету. На базі кабінету інформатики проводяться уроки з різних предметів, виховні години, години спілкування. Усі педагогічні працівники та учні мають вільний доступ до мережі «Інтернет», використовуючи шкільні комп'ютери та власні комп’ютерні пристрої (ноутбуки, планшети, смартфони), що дає змогу учням та вчителям вчасно знаходити потрібну інформацію, демонструвати навчальний матеріал, активно використовувати його на уроках та в позаурочній діяльності.

(слайд 9) Організація урочної та позаурочної діяльності з фізичної культури та спорту забезпечена функціонуванням великої та малої спортивних залів, спортивного майданчика, які обладнані необхідним інвентарем для проведення занять із фізичної культури, спортивних секцій, різноманітних шкільних спортивно-масових заходів, підготовки шкільної команди до участі у районних змаганнях, спортивних конкурсах.

(слайд 10) Особливою гордістю нашої школи є плавальний басейн, який розташований на другому поверсі прибудови. Учні закладу із задоволенням відвідують уроки плавання й активно займаються цим видом спорту в позаурочний час.

(слайд 11) Для забезпечення інформаційної підтримки учнів та педагогів у закладі функціонує бібліотека, яка систематично здійснює культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу та сприяє вихованню високоморальних особистостей. В закладі постійно проводяться бібліотечні тижні, тематичні виставки, здійснюється пошук необхідної літератури для позакласного читання. Тематичні виставки спонукають читачів до перегляду новинок літератури, пропонують школярам ознайомитись із книжковими фондами бібліотеки. Бібліотечний фонд навчальної літератури, необхідної для виконання навчальних планів і програм становить 44,577 тис. примірників, з них: 28,838 тис. – підручників, 15,739 тис. – художньої, навчально-методичної та довідкової літератури. Для працівників навчального закладу передплачено 56 фахових видань. Джерелом інформації для учнів є періодичні видання: «Дзвіночок», «Дивосвіт», «Барвінок», «Колосок».

(слайд 12) Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення дозволяють здійснювати навчально-виховний процес на високому рівні.Цьому сприяють педагогічний та батьківський колективи, які докладають необхідних зусиль щодо зміцнення матеріально-технічної бази комплексу. Так, за період з 2014 по 2016 роки за рахунок спеціального фонду та батьківських внесків було придбано: 19 одиниць комп’ютерної техніки на суму – 112,246 тис. грн., будівельних матеріалів – на 120,472 тис. грн., меблів – 17,173 тис. грн., електроприладів – на 17,551 тис. грн., посуду – на 48612 тис. грн., господарчих товарів – на 123,090 тис. грн., заклад обладнано металопластиковими вікнами на суму 75,345 тис. грн., витрачено на ремонтні роботи та роботи з благоустрою будівлі й території 43,250 тис. грн. Велика вдячність членам батьківської громади, які надають матеріальну допомогу закладу: Грейдину Д.П., Янчуку М.С., Любкіну О.В., Стасенко О., Сілкіну О.М. Депутатам міської ради Максимовичу І.В., Демішевій О.В.

(слайд 13) НВК № 36 представлений в єдиній освітній мережі на шкільному сайті, де розміщується загальна інформація про навчальний заклад, висвітлюється інформація про події, які відбуваються в школі, довідкова інформація для батьків тощо. Заклад приєднався до єдиної освітньої інформаційної системи управління освітою Дніпропетровської області (ІСУО), що сприяло створенню електронної бази даних учнів, шкільного персоналу, формуванню та передачі в онлайн-режимі електронної державної статистичної звітності.

(слайд 14) Педагогічним колективом закладу за три роки проведено ефективну роботу щодо збільшення контингенту учнів. У 2014 – 2015 н.р. в закладі навчалось 1045 школярів, у 2015 – 2016 н.р. – 1056 учнів. В поточному навчальному році навчається 1080 учнів. Отже, кількість учнів протягом останніх трьох років значно збільшилась.

(слайд 15) Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення здійснено в повній відповідності з навчальним робочим планом школи і дошкільного відділення. Навчально-виховний процес забезпечують 77 педагогічних працівників (з них: 63 педагоги, які працюють середній школі, 11 вихователів дошкільного відділення, 1 психолог, 1 соціальний педагог і 1 бібліотекар).

(слайд 16) Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє в повному обсязі задовольнити освітні потреби учнів та вихованців і здійснює організацію навчально-виховного процесу у відповідності до робочого навчального плану та вимог програм середньої та дошкільної освіти. В закладі працюють 45 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 20-ти учителям присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 12 учителів мають звання «старший учитель». Якісний склад педагогічних працівників протягом трьох років залишається стабільним. Педагоги, які досягли визначних успіхів у педагогічній діяльності, відзначені нагородами міністерства освіти: нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджені 12 учителів закладу, 3-є педагогів нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 13 – грамотою Міністерства освіти і науки України.

(слайд 17) З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності проводиться атестація педагогічних працівників.

Якісна організація проведення атестації педагогів забезпечується через дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників . Проведення атестації спонукає педагогічних працівників до безперервного підвищення кваліфікації, забезпечує проведення атестації на засадах відкритості та колегіальності, об’єктивного та системного оцінювання педагогічної діяльності. Використовується практика позачергової атестації. За останні три роки троє вчителів позачергово отримали кваліфікаційну категорію.

Атестації передують курси підвищення кваліфікації. У закладі розроблені перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників до 2021 року. Щорічно складається циклограма проведення атестації вчителів, вихователів, практичного психолога, соціального педагога, керівників гуртків, бібліотекаря, педагога-організатора.

Атестація вчителів здійснюється на основі комплексної оцінки професійної діяльності і загальної культури педагогів. З метою всебічного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються, тісно співпрацюють адміністрація, методична рада, психолог та атестаційна комісія. За результатами такого оцінювання визначається відповідність працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, присвоюється чи підтверджується кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Адміністрація закладу забезпечує безперервну освіту педагогічних працівників шляхом самоосвіти, участі у шкільних, районних, обласних методичних семінарах, засіданнях круглих столів.

Педпрацівники, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та на отримання педагогічного звання, з 2014 року беруть участь в експерименті – електронна атестація.

(слайд 18) 100% вчителів володіють основами роботи з персональним комп’ютером. Постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес шляхом навчання на тематичних курсах та шляхом консультацій і практичних занять, які надає вчитель інформатики Сьомка І.А. та вчитель комп’ютерних технологій Василевська Г.В. Так, 8 вчителів мають сертифікат курсів Іntel за версією 3, 14 вчителів отримали сертифікати «Курсу Microsoft із цифрових технологій», 2 педагоги пройшли заняття на курсах «Веб-2»; вчитель інформатики, Сьомка І.А., пройшла навчання та має сертифікат адміністратора комп’ютерних мереж КПІ.

(слайд 19) У закладі відповідно до вимог Державного стандарту забезпечується надання освітніх послуг вихованцям дошкільного відділення, учням початкової, базової та повної загальної середньої школи. Інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану виконуються на 100%. З 2014 року заклад бере участь у дослідно-експериментальній роботі з впровадження курсу «Фінансова грамотність». Цей спецкурс допомагає десятикласникам краще зрозуміти практичні аспекти фінансових питань, зокрема здійснення заощаджень, інвестування, позик.

(слайд 20) Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, адміністрація закладу ввела профільне навчання за напрямом «Технології». Головною метою навчання за даною освітньою галуззю є підготовка учнів до самостійної трудової діяльності, розвиток і виховання освіченої, культурної, творчої й ініціативної особистості. Профільним навчанням охоплено 100% учнів 10 – 11 класів. Навчання старшокласників здійснюється за такими спеціалізаціями: «Комп’ютерна графіка» і «Швейна справа» (для дівчат), «Комп’ютерне моделювання» і «Деревообробка» (для юнаків), «Автосправа». З метою формування стійкого інтересу до навчальної галузі «Технології», розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність в основній школі здійснюється допрофільна підготовка: у 8 – 9 класах за рахунок варіативної складової введено додатковий предмет «Креслення».

Отже, навчальні плани школи спрямовані на задоволення освітніх запитів і потреб учнів та їхніх батьків, забезпечують передумови для майбутнього професійного самовизначення та самореалізації, сприяють формуванню та реалізації майбутніх планів учнів.

Відомо, що на сучасному етапі завданням навчально-виховного процесу в будь-якому закладі є не просто надання особі певного обсягу знань, умінь і практичних навичок, а розвиток, становлення особистості, формування мотивації до самонавчання та саморозвитку.

Адже за експертними оцінками найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Саме для досягнення цієї мети в закладі проводиться робота з обдарованою молоддю. Найпопулярнішим та дієвим методом роботи з виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів та учнівських олімпіад різних рівнів.

Протягом трьох останніх років результативною була участь учнів нашого комплексу в ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З 2014 – 2016 роки в міській олімпіаді з російської мови призові місця посіли 6 учнів закладу, з математики – 1 учень, з хімії – 2 учнів, з фізики – 1 учень, з історії України – 4 учнів, з екології – 2, з географії – 3, з астрономії – 2, з інформаційних технологій – 1 учень, з правознавства – 2 учнів. Вперше в поточному навчальному році наші учні брали участь в олімпіаді з німецької мови, як результат 1 учень посів 3-є місце. Прізвища учнів-призерів та педагогів, які їх підготували, ви можете бачити на екрані. (слайди 21-22)

Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомим, після Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів в Малій Академії наук. Головна мета цієї роботи – підвищення науковості освіти, формування наукового мислення учнів. Протягом трьох років 25 учнів НВК брали участь в науково-дослідній роботі. Переможців міського етапу конкурсу з 2014 по 2016 підготували Безьянов О.О., вчитель фізики (Підберезний Микола),
Степчук М.С., вчитель біології (Луста Максим), Кліміна Н. В., вчитель російської мови (Ребриста Дар’я).

(слайд 23) Зважаючи на те, що основне завдання сучасної школи – підвищення якості знань учнів, усвідомлення їх відповідності європейському рівню та розвиток їх інтересу до навчання, адміністрацією щорічно проводиться аналіз якості навчальних досягнень учнів. Так, у 2013 – 2014 навчальному році 376 учнів навчалися на 7 – 12 балівщо складало 36,7% від загальної кількості школярів; 2014 – 2015 – 378 учнів (37,3%)навчалися на достатньому та високому рівнях; 2015 – 2016 – 407 учнів (43,5%). Як бачимо, якість навчальних досягнень учнів комплексу за останні три роки дещо підвищилась.

(слайд 24) Учні, які бажають продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Порівняльний аналіз даних свідчить, що у 2014 році результати ЗНО з української мови та річного оцінювання майже на одному рівні: якість навчальних досягнень учнів за результатами ЗНО становила 64%, річне оцінювання – 65%. У 2015 році вперше учні 11-х класів складали державну підсумкову атестацію з української мови у формі ЗНО. За результатами ЗНО 2015 року якість знань учнів 11-х класів з української мови склала 50%, річне оцінювання – 70%. Якість знань учнів з української мови у 2016 році за результатами ЗНО становила 80% і повністю збігається з результатами річного оцінювання. Наш комплекс за результатами ЗНО знаходиться на 8-му місці серед закладів міста.

Очевидним є те, що саме від учителя багато в чому залежить якість процесу та результату навчання. Робота з педагогічним колективом – це задача «з зірочкою», адже, як правило усі педагоги самодостатні, творчі й розумні. Знайти ключ до кожного учителя – завдання-мінімум для адміністрації навчального закладу. Завдання-максимум – перетворити педагогічний колектив на команду однодумців. Звичайно, можна «купити» за заробітну платню час працівника, його фізичну присутність, уміння та навички, але не можна купити ентузіазм, ініціативу, відданість душі й серця. На це можна лише надихнути, розуміючи, вислуховуючи, спрямовуючи, розвиваючись разом з колективом. В нашому закладі дуже багато талановитих вчителів. Яскравими особистостями є педагоги, які представляли честь школи на всеукраїнських та міжнародних виставках. За останні три роки заклад неодноразово брав участь у виставках-презентаціях передового педагогічного досвіду. (слайд 25) У березні 2014 році на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної діяльності вчителя» були представлені роботи Сокольцової Н.А., Давиденко Ю.А.,Лукашевич Т.О., які отримали золоту медаль. У жовтні 2014 на виставці «Інноватика в сучасній освіті» досвід роботи Письменної С.Ю. в номінації «Комплексна система військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді» отримав срібну медаль. У березні 2015 року на виставці «Сучасні заклади освіти» в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність» методична розробка Сігалової І.А. отримала золоту медаль. Для налагодження співпраці, обміну професійним досвідом, висвітлення стану і перспектив розвитку науки і освіти, заклад брав участь у Міжнародному форумі «Сучасний стан науки і освіти в Україні» і був нагороджений золотою медаллю.

Методичні доробки вчителів комплексу представлені на сайті журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у рубриці «Форум педагогічних ідей «Урок». За свої публікації Жуков С.В., вчитель математики, Солод Д.В., вчитель фізичної культури, Бурковська Н.В., вчитель географії, отримали сертифікат з відзнакою «Вибір редакції».

Вчитель фізики, Бондарь Н.П., за результатами конкурсного відбору отримала можливість в грудні 2016 року пройти стажування на базі лабораторії МАН та брала участь у ІV Науковій школі з фізики на базі європейського центру ядерних досліджень «CERN» у м. Женева (Швейцарія).

Отже, школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства. Адже саме від неї багато в чому залежить, яким буде наше суспільство завтра, в якому напрямку воно рухатиметься і як буде жити далі. У наших силах зробити так, щоб прийдешні покоління учнів виправдали усі наші надії і сподівання, і ми усі стали тими «агентами змін», про яких так багато говориться.

А зараз вашій увазі хочу представити наше найбільше надбання – учнів НВК № 36.