Сторінка медичної сестри

 

 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

      Дошкільний заклад укомплектований медичним персоналом у відповідності до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

        Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичним працівником дошкільного закладу або працівниками ЦРЛ після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

       Обовязки старшої  медичної сестри:

ü щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

ü бере участь у лікарському огляді дітей;

ü проводе антропометрію, термометрію, визначає гостроту зору;

ü надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травм;

ü здійснює забір матеріалу для лабораторних досліджень;

ü проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігають за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

ü організовує проведення поточної дезінфекції.

           Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ. Інформація про медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі та його результати обов'язково доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків.

            У дошкільному закладі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.

           Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

      Систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

        У дитсадку в наявності медичний кабінет, ізолятор, які оснащені лікарськими засобами і виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, а також медичним обладнанням, а саме: стіл письмовий, стільці, ширма, кушетка, шафи аптечна, ваги медичні, ростомір, бактерицидна лампа .

        Старшою медичною сестрою ведеться вся обліково - звітна документація у порядку встановленому МОЗ України:

- медична карта дитини (ф.026/о)

- контрольна карта диспансерного нагляду(ф.030/о)

- карта профілактичних щеплень (ф.064/о)

- журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/о)

- журнал обліку інфекційних захворювань(ф.060/о)