ЗНО

Навчальний процес

 

Структура 2017-2018 навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня до 22 грудня 2017;

ІІ семестр – з 9 січня до 25 травня 2018.

Канікули:

осінні з 30 жовтня  до 05 листопада 2017;

зимові з 25 грудня 2017 до 8 січня 2018;

весняні з 19 до 25 березня 2018.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників.

 

Організація навчально-виховного процесу та змісту освіти

 

Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складають на підставі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України,
з конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Структуру навчального року визначають згідно з регламентом Міністерства освіти і науки України. Тижневе навантаження учнів установлює НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчально-виховний процес у школі регламентовано розкладом уроків, позакласних занять на півріччя й окремим розкладом корекційно-розвивальних занять під час консультативно-самостійної діяльності. Календарне та поурочне планування навчального матеріалу здійснюють учителі безпосередньо в наукових проектах. Режим роботи: п'ятиденний:

Навчальний процес у 1-11-х класах – це система заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчання та формування ключових (життєвих) компетентностей школярів; на усунення втрати навчального часу; зниження стомлюваності учнів і вчителів у процесі діяльності в школі; покращення якості підготовки учнів, скорочення часу на виконання домашніх завдань, розвиток самостійності в предметному навчанні. У школі створено більш сприятливу систему організації навчального процесу.

Щоденну кількість і відповідність навчальних занять визначено розкладом уроків, який складають на кожний семестр. Затверджує його директор школи.

Організація навчально-виховного процесу за умов шкільного модуля вимагає особливих умов навчання:
у 5 – 9-х класах – диференційне навчання учнів з різним інтелектом, у 10 – 11 класах – профільна система навчання.

Групування учнів за паралелями здійснюють:

·        за рівнем розвитку (1– 5 класи);

·        за професійними інтересами та бажаннями (10 класи).

Адміністрація школи систематично проводить експертне оцінювання ефективності навчальних занять порівняно з традиційним уроком за основними критеріальними показниками під час планового внутрішньошкільного контролю. Визначені суб'єкти та функції оцінювання спрямовано на:

·        покращення відбору змісту навчального матеріалу;

·        оптимальне пристосування навчальних курсів до потреб учнів, на гуманізацію співвідношень у системі «учитель – учень».

Суб'єктами оцінювання є:

·        учитель;

·        учень;

·        батьки.

Предметами оцінювання є:

·        рівень навчальних досягнень із предметів;

·        рівень розвитку мислення;

·        рівень пізнавальної активності;

·        стомлюваність;

·        стан здоров'я.

Процедура оцінювання:

·        12-бальна система оцінювання (2-11 класи).

Процедури загального оцінювання:

·        рейтинг школяра.

Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної середньої освіти

(постанова колегії Міністерства освіти і науки України від 22.11.2001 р. № 12/15-2) та типовими навчальними планами.